Filtry

Cena:

-

Bramofony

Ramka kasety KS.F-PXBK SLICAN do bramofonów serii DPH
SLICAN

Ramka kasety KS.F-PXBK SLICAN do bramofonów serii DPH

31,98 zł (26,00 zł netto)

Ramka kasety KS.F-INOX SLICAN do bramofonów serii DPH
SLICAN

Ramka kasety KS.F-INOX SLICAN do bramofonów serii DPH

39,36 zł (32,00 zł netto)

Zasilacz SLICAN TRS10-V18-N transformator do DPH domofonu
SLICAN

Zasilacz SLICAN TRS10-V18-N transformator do DPH domofonu

40,59 zł (33,00 zł netto)

Zestaw montażowy KS SLICAN do bramofonów serii DPH
SLICAN

Zestaw montażowy KS SLICAN do bramofonów serii DPH

56,58 zł (46,00 zł netto)

Osłona kasety KS.C93N-INOX SLICAN do bramofonów serii DPH
SLICAN

Osłona kasety KS.C93N-INOX SLICAN do bramofonów serii DPH

86,10 zł (70,00 zł netto)

Osłona kasety KS.C93P-INOX SLICAN do bramofonów serii DPH
SLICAN

Osłona kasety KS.C93P-INOX SLICAN do bramofonów serii DPH

135,30 zł (110,00 zł netto)

SLICAN Adapter bramofonu DPH.AB-U2.  1151-115-555
SLICAN

SLICAN Adapter bramofonu DPH.AB-U2. 1151-115-555

233,70 zł (190,00 zł netto)

Osłona kasety KS.C120N-INOX SLICAN do bramofonów serii DPH
SLICAN

Osłona kasety KS.C120N-INOX SLICAN do bramofonów serii DPH

233,70 zł (190,00 zł netto)

SLICAN Bramofon DPH.AB-KS2.DG.  1151-115-564
SLICAN

SLICAN Bramofon DPH.AB-KS2.DG. 1151-115-564

344,40 zł (280,00 zł netto)

SLICAN Bramofon DPH.AB-KS1.DG.  1151-115-563
SLICAN

SLICAN Bramofon DPH.AB-KS1.DG. 1151-115-563

344,40 zł (280,00 zł netto)

DPH.AB-KS1 Bramofon SLICAN panel bramowy 1-przyciskowy
SLICAN

DPH.AB-KS1 Bramofon SLICAN panel bramowy 1-przyciskowy

344,40 zł (280,00 zł netto)

DPH.AB-KS2 Bramofon SLICAN panel bramowy 2-przyciskowy
SLICAN

DPH.AB-KS2 Bramofon SLICAN panel bramowy 2-przyciskowy

344,40 zł (280,00 zł netto)

DPH.AB-KS1RF Bramofon z czytnikiem RF SLICAN panel bramowy 1-przyciskowy
SLICAN

DPH.AB-KS1RF Bramofon z czytnikiem RF SLICAN panel bramowy 1-przyciskowy

393,60 zł (320,00 zł netto)

DPH.AB-KS2RF Bramofon z czytnikiem RF SLICAN panel bramowy 2-przyciskowy
SLICAN

DPH.AB-KS2RF Bramofon z czytnikiem RF SLICAN panel bramowy 2-przyciskowy

393,60 zł (320,00 zł netto)

DPH.AB-KS16RF Bramofon SLICAN z czytnikiem RF
SLICAN

DPH.AB-KS16RF Bramofon SLICAN z czytnikiem RF

504,30 zł (410,00 zł netto)

SLICAN Adapter bramofonu DPH.IP-UB2  1151-115-770
SLICAN

SLICAN Adapter bramofonu DPH.IP-UB2 1151-115-770

602,70 zł (490,00 zł netto)